Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2014

Round and round.There's songs, sounds you bring to us
You pin both the wings on us
I hear, I see you sing for us
You go tie a string around us

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου