Πέμπτη, 19 Μαρτίου 2015

The Sea

                                          The sea does not reward those who are

                                          too anxious, too greedy, or too impatient. 

                                          One should lie empty, open, choiceless 

                                        as a beach - waiting for a gift from the sea.

                                                    -Anne Morrow Lindbergh
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου