Πέμπτη, 23 Απριλίου 2015

She..


                                     She wore flowers in her hair and carried magic 

                                       secrets in her eyes. She spoke to no one. 

                                       She spent hours on the riverbank. 

                                   She smoked cigarettes and had midnight swims...
                                                         -Arundhati Roy

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου