Κυριακή, 8 Μαρτίου 2015

Roses

The flower is
           the poetry of reproduction. It is an        
                                                  example of the eternal seductiveness of life.
                                                                         -Jean Giraudoux
            
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου